หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คว้าเงินรางวัล 10,000.- บาท
คว้าเงินรางวัล 10,000.- บาท

admin thai
2023-02-22 17:07:37

นักศึกษาสารสนเทศศึกษา สวนสุนันทาสร้างชื่อ ด้วยการผ่านเข้ารอบ 12 ทีมสุดท้าย ได้รัเงินรางวัล 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ในโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น (Digital Innovation Startup Apprentice: DISA Batch4) ซึ่งมีรายชื่อดังนี้คือ

  •      1. นางสาวสุกัญญา  มีสงฆ์
  •      2. นางสาวกนกรดา  ปรางจโรจน์
  •      3. นางสาวกนกศิริ  ปรางจโรจน์

โดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของงานส่งเสริมเทคโนโลยี เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และ สวทช. เพื่อส่งเสริมทักษะนักศึกษาในระดับ อาชีวศึกษา อุดมศึกษา นักศึกษาจบใหม่ หรือนักพัฒนาอิสระ ให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation) เชิงพาณิชย์ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเติบโตไปเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Technology Startup) ในอนาคต

Download