หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

ดาว - เดือน 2562
ดาว-เดือน 2562
2023-02-22 17:06:44
เขียน Resume ให้ปัง !
เมื่อวันพุธ ที่ 27 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาสารสนเทศศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ...
2023-08-18 10:49:59
ศึกษาดูงาน online station
นักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษาศึกษาดูงาน online station          เมื่อว ...
2023-08-18 10:50:27
ดาว-เดือน สารสนเทศศึกษา
กิจกรรมประกวดดาวเดือน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ...
2022-08-26 16:53:01
ข่าวย้อนหลัง