หน้าหลัก > ข่าว > ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า

เข้าร่วมโครงการ Young Technopreneru
นักศึกษาสารสนเทศศึกษาเข้าร่วมโครงการ Young Technopreneur          เมื่ ...
2023-08-18 10:50:15
คว้าเงินรางวัล 30,000.- บาท
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์แล ...
2023-08-18 10:49:38
ข่าวย้อนหลัง