หน้าหลัก > ข่าว > ศิษย์เก่า > คว้าเงินรางวัล 30,000.- บาท
คว้าเงินรางวัล 30,000.- บาท

admin thai
2023-08-18 10:49:38

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ารับเงินรางวัลจำนวน 30,000.- บาท ประกอบด้วย

  •     1. นายพีรณัฐ  ทองมี
  •     2. นางสาวณัฏฐธิดา  ศรีสุภาพ
  •     3. นางสาวพรทิพย์  สีทาลัง

จากเข้าร่วมประกวดโครงการ “สุดยอดนักคิดนักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ” หรือ “Samart Innovation Awards 2018” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ กลุ่มบริษัทสามารถ ซึ่งผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย และรับเงินรางวัล 30,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยนายพีรณัฐ ทองมี, นางสาวณัฏฐธิดา ศรีสุภาพ และนางสาวพรทิพย์ สีทาลัง ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ รายละเอียดโครงการ http://www.samartsia.com/ #สารสนเทศศึกษา สวนสุนันทา

Download