หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เขียน Resume ให้ปัง !
เขียน Resume ให้ปัง !

admin thai
2023-08-18 10:49:59

เมื่อวันพุธ ที่ 27 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาสารสนเทศศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดตั้งโครงการพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ : สัมมนาโครงการการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน ในหัวข้อ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” เพื่อเตรียมความพร้อมจากนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน โดย วิทยากร ในครั้งนี้ คือ คุณอวิกา คูหาสวัสดิ์ วิทยากรพิเศษ จาก Jobtopgun โดยเนื้อหาในการบรรยายหลักๆครั้งนี้ ได้แก่ เกณท์เบื้องหลังในการรับคนเข้าทำงานของฝ่าย HR อาทิ เกรดเฉลี่ย ความสามารถ ประสบการณ์ และทัศนคติ เป็นต้น , แนะนำเทคนิคการสัมภาษณ์งานให้ได้งานเช่น การศึกษาข้อมูลก่อนไปสัมภาษณ์  ไปถึงก่อนเวลา ยิ้มแย้มสร้างความประทับใจ ตอบคำถามอย่างมั่นใจ กล่าวขอบคุณ เป็นต้น , เทคนิคการแต่งกายยังไงให้ได้งาน นอกจากนี้ยังมี การสอน Workshop สอนทำเรซูเม่ออนไลน์ด้วยซุปเปอร์เรซูเม่ของเว็บไซต์ Jobtopgun ผ่านสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้ยื่นสมัครงานได้จริง โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมนิภานภดล อาคาร 35  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา