หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด

admin thai
2024-05-28 10:13:17

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด

    วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด โดยมี ดร.นิพนธ์ นาชิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด คุณสุริยา นาชิน รองประธานกรรมการและหุ้นส่วนที่ปรึกษา และ ดร.เปรมกมล จันทร์กวีกูล จากบริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ภาชญา เชี่ยวชาญ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและดิจิทัลคอนเทนท์  อาจารย์พงพิสิษฐ์ เลี้ยงอยู่ หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนท์ อาจารย์ทัศนันท์ ชูโตศรี และอาจารย์ณัฐชา วัฒนประภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีลงนามการทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา