หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 5 (รับตรงอิสระ) สารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 5 (รับตรงอิสระ) สารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

admin thai
2019-05-30 09:15:33

สารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 5 (รับตรงอิสระ) ในปีการศึกษา 2652

ทางสาขาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ได้เปิดรับสมัครบุคคลที่เข้ามหาวิทยาลัยด้วย TCAS รอบ 5 (รับตรงอิสระ) โดยมีกำหนดการดังนี้

ที่มา : http://admission.ssru.ac.th/downloads/applystudent/624.pdf?ts=20190529150407