หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > TCAS62 รอบ5 รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) สารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
TCAS62 รอบ5 รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) สารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

admin thai
2019-06-19 12:57:11

สารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) ในปีการศึกษา 2652

ทางสาขาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ได้เปิดรับสมัครบุคคลที่เข้ามหาวิทยาลัยด้วย TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) โดยมีกำหนดการดังนี้

โดยสามารถดูข้อมูลสาขาเพิ่มเติมได้ที่ FB: สารสนเทศศึกษา สวนสุนันทา