หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

เปิดรับนักศึกษาใหม่ 2566
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ (การจัดการดิจิทัลคอนเทนท์) ...
2023-07-07 21:00:01
ศึกษาดูงาน online station
นักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษาศึกษาดูงาน online station          เมื่อว ...
2023-08-18 10:50:27
ส่งมอบระบบห้องสมุด
นักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษาส่งมอบระบบห้องสมุดให้กับสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย      & ...
2023-08-18 10:50:38
บรรยายพิเศษโดยคุณธีรพันธ์
บรรยายพิเศษ “การออกแบบและตกแต่งนิตยสารออนไลน์” โดยคุณธีรพันธ์ ลีลาวรรณสุข  &nb ...
2023-08-18 10:51:03
บรรยายพิเศษจากคุณกฤตภาค
บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การเขียนหนังสือเชิงท่องเที่ยว" จากคุณกฤตภาค ศักดิษฐานนท์    ...
2019-05-29 12:39:01
ข่าวปัจจุบัน