หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

เปิดรับนักศึกษาใหม่ 2566
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ (การจัดการดิจิทัลคอนเทนท์) ...
2023-07-07 21:00:01
ส่งมอบระบบห้องสมุด
นักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษาส่งมอบระบบห้องสมุดให้กับสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย      & ...
2023-08-18 10:50:38
บรรยายพิเศษโดยคุณธีรพันธ์
บรรยายพิเศษ “การออกแบบและตกแต่งนิตยสารออนไลน์” โดยคุณธีรพันธ์ ลีลาวรรณสุข  &nb ...
2023-08-18 10:51:03
บรรยายพิเศษจากคุณกฤตภาค
บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การเขียนหนังสือเชิงท่องเที่ยว" จากคุณกฤตภาค ศักดิษฐานนท์    ...
2019-05-29 12:39:01
บรรยายพิเศษArsa Framework
บรรยายพิเศษ Arsa Framework และพบกับผู้จัดทำนิตยสาร THAT’S RIGHT        ...
2019-04-11 21:35:28
กิจกรรมกับหอสมุดแห่งชาติ
          เมื่อวันที่ 4 และ 5 เมษายน 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนงวิชาสารสน ...
2019-04-11 21:41:24
ข่าวปัจจุบัน