หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งมอบระบบห้องสมุด
นักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษาส่งมอบระบบห้องสมุดให้กับสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย      & ...
2019-05-29 12:36:28
บรรยายพิเศษโดยคุณธีรพันธ์
บรรยายพิเศษ “การออกแบบและตกแต่งนิตยสารออนไลน์” โดยคุณธีรพันธ์ ลีลาวรรณสุข  &nb ...
2019-05-29 12:38:20
บรรยายพิเศษจากคุณกฤตภาค
บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การเขียนหนังสือเชิงท่องเที่ยว" จากคุณกฤตภาค ศักดิษฐานนท์    ...
2019-05-29 12:39:01
บรรยายพิเศษArsa Framework
บรรยายพิเศษ Arsa Framework และพบกับผู้จัดทำนิตยสาร THAT’S RIGHT        ...
2019-04-11 21:35:28
กิจกรรมกับหอสมุดแห่งชาติ
          เมื่อวันที่ 4 และ 5 เมษายน 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนงวิชาสารสน ...
2019-04-11 21:41:24
กิจกรรมการใช้ชีวิตในสังคมผู้สูงอายุ
            เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 อาจารย์ธนากร  อุยพานิชย์ ไ ...
2019-04-11 20:59:13
นักศึกษาสาขาสารสนเทศศึกษา เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ
          เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 นักศึกษาสาขาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษ ...
2019-01-19 12:58:47
เก็บตก นักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา เข้าร่วมรับเกียรติบัตรจากทางสภามหาวิทยาลัย
เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 นักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร ...
2019-01-17 16:31:50
นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษาใหม่ 2562
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นักศึกษาสาขาสารสนเทศศึกษา ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตการศึกษา ร่วมกับ ...
2019-01-16 14:30:17
งานมุทิตาจิด สารสนเทศศึกษา
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 อาจารย์ นักศึกษา แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา จัดงานมุทิตาจิต แด่อาจารย์ผู้เกณีย ...
2018-12-08 11:10:50
ข่าวปัจจุบัน