หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

ศึกษาดูงาน online station
นักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษาศึกษาดูงาน online station          เมื่อว ...
2023-08-18 10:50:27
ส่งมอบระบบห้องสมุด
นักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษาส่งมอบระบบห้องสมุดให้กับสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย      & ...
2023-08-18 10:50:38
บรรยายพิเศษโดยคุณธีรพันธ์
บรรยายพิเศษ “การออกแบบและตกแต่งนิตยสารออนไลน์” โดยคุณธีรพันธ์ ลีลาวรรณสุข  &nb ...
2023-08-18 10:51:03
ดาว-เดือน สารสนเทศศึกษา
กิจกรรมประกวดดาวเดือน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ...
2022-08-26 16:53:01
ข่าวปัจจุบัน