หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สัมมนา Blockchain & Cryptocurrency
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 นักศึกษาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ...
2023-02-22 17:05:05
สัมมนา Digital Literacy
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนต์ ได้จัดกิจกร ...
2023-02-22 17:06:04
ดาว - เดือน 2562
ดาว-เดือน 2562
2023-02-22 17:06:44
เขียน Resume ให้ปัง !
เมื่อวันพุธ ที่ 27 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาสารสนเทศศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ...
2023-08-18 10:49:59
เข้าร่วมโครงการ Young Technopreneru
นักศึกษาสารสนเทศศึกษาเข้าร่วมโครงการ Young Technopreneur          เมื่ ...
2023-08-18 10:50:15
ศึกษาดูงาน online station
นักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษาศึกษาดูงาน online station          เมื่อว ...
2023-08-18 10:50:27
ข่าวย้อนหลัง