หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

admin thai
2023-08-18 10:48:24


คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566


     เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำรายละเอียดหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆที่ ส่งเสริมทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ของนักศึกษาในสาขาวิชา  และกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา รุ่นพี่แต่ละชั้นปี และพี่ศิษย์เก่ามาร่วมพูดคุยกับน้องๆ นักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2566

และขอขอบพระคุณผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ รองผู้อำนวยการ GEN-ED แนะนำรูปแบบการเรียนการสอนของ GEN-ED และร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถามมอบรางวัลเป็นเสื้อ FlexSpace ให้นักศึกษา ณ ห้อง 26504 ชั้น 5 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี