หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนท์ พานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จํากัด
แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนท์ พานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จํากัด

admin thai
2023-08-18 10:48:38

แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนท์ พานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จํากัด

     เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลทัลคอนเทนท์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้พานักศึกษาเข้าดูงาน ณ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จํากัด  ซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้เป็นอย่างมากในการประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ และอาชีพที่หลากหลายในสายงานเทคโนโลยีและอีสปอร์ต  นำโดยอาจารย์พงพิสิษฐ์ เลี้ยงอยู่ หัวหน้าแขนงวิชาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนากร  อุยพานิชย์ อาจารย์ทัศนันท์  ชูโตศรี และอาจารย์พงศกร กิ่งสุวรรณกุล ที่ประสานงานการศึกษาดูงานในครั้งนี้ และขอขอบคุณทีมผู้บริหาร วิทยากร และบุคลากรทุกท่านของบริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จํากัด ที่ให้การตอบรับและมอบของที่ระลึกในการศึกษาดูงานครั้งนี้