หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > แขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ จัดกิจกรรม "สายใยสายสัมพันธ์รับขวัญน้องใหม่" ประจำปีการศึกษา 2566
แขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ จัดกิจกรรม "สายใยสายสัมพันธ์รับขวัญน้องใหม่" ประจำปีการศึกษา 2566

admin thai
2023-09-18 14:25:39

แขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ 

จัดกิจกรรม "สายใยสายสัมพันธ์รับขวัญน้องใหม่" ประจำปีการศึกษา 2566

     เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 แขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ จัดกิจกรรม "สายใยสายสัมพันธ์รับขวัญน้องใหม่" ประจำปีการศึกษา 2566 คณาจารย์เข้าร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ และพิธีไหว้ครูมอบตัวเป็นศิษย์ พิธีผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษาใหม่ และกล่าวอวยพรให้กับนักศึกษาใหม่ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมสันทนาการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี