หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน (EPUB 3) ครั้งที่ 2
นักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน (EPUB 3) ครั้งที่ 2

admin thai
2018-10-24 16:34:51


นักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน (EPUB 3) ครั้งที่ 2

       วันที่ 15-17 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้เข้าร่วมโครงการอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน (EPUB 3) ครั้งที่ 2 ซึ่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง และนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนรู้แก่นักเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม....pdf