หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > งานมุทิตาจิด สารสนเทศศึกษา
งานมุทิตาจิด สารสนเทศศึกษา

admin thai
2018-12-08 11:10:50

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 อาจารย์ นักศึกษา แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา จัดงานมุทิตาจิต แด่อาจารย์ผู้เกณียณอายุราชการ (ผศ.ศิริพร พูลสุวรรณ และ อ.รัตนาวดี เถกิงสุขวัฒนา) ความรัก ความผูกพันธ์ระหว่างศิษย์กับอาจารย์คงบรรยายด้วยตัวอักษรไม่ได้ ให้ภาพเป็นเครื่องพิสูจน์