หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เก็บตก นักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา เข้าร่วมรับเกียรติบัตรจากทางสภามหาวิทยาลัย
เก็บตก นักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา เข้าร่วมรับเกียรติบัตรจากทางสภามหาวิทยาลัย

admin thai
2019-01-17 16:31:50

เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 นักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมรับเกียรติบัตรจากสภามหาวิทยาลัย ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย