หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษาใหม่ 2562
นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษาใหม่ 2562

admin thai
2019-01-16 14:30:17

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นักศึกษาสาขาสารสนเทศศึกษา ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตการศึกษา ร่วมกับทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แก่นักเรียนโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ในงานนิทรรศการแนะแนวหลักสูตรโรงเรียนนครนายก วิทยาคม จังหวัดนครนายก ซึ่งการประชาสัมพันธ์หลักสูตรได้รับความสนใจจากนักเรียนเข้าเยี่ยมชม และสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์เปิดสอนเป็นจำนวนมาก