หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาสารสนเทศศึกษา เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ
นักศึกษาสาขาสารสนเทศศึกษา เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ

admin thai
2019-01-19 12:58:47

          เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 นักศึกษาสาขาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมระดับชาติ