หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยายพิเศษจากคุณกฤตภาค
บรรยายพิเศษจากคุณกฤตภาค

admin thai
2019-05-29 12:39:01

บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การเขียนหนังสือเชิงท่องเที่ยว" จากคุณกฤตภาค ศักดิษฐานนท์

          เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การเขียนหนังสือเชิงท่องเที่ยว" โดยได้รับเกียรติจากคุณกฤตภาค ศักดิษฐานนท์ มาถ่ายทอดประสบการณ์การท่องเที่ยวและความรู้เรื่องการเขียนหนังสือเชิงท่องเที่ยว และยังได้ให้นักศึกษาร่วมเสนอแนวคิดการนำเสนอภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย พร้อมกับปิดท้ายด้วยการสัมภาษณ์โดยทีมงานนิตยสารออนไลน์ฝึกปฏิบัติ That's Right ในหัวข้อ "แรงบันดาลใจท่องเที่ยวกับกฤตภาศ" ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนากร อุยพานิช หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็ประธานในงาน โดยมีอาจารย์พรพิสิทธิ์ เลี้ยงอยู่ พร้อมกับนักศึกษาแขนงสารสนเทศศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้