หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ศึกษาดูงาน online station
ศึกษาดูงาน online station

admin thai
2023-08-18 10:50:27

นักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษาศึกษาดูงาน online station

          เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา ได้เข้าศึกษาดูงาน online station ณ อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก โดยอาจารย์ธนากร อุยพานิชย์ หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และอาจารย์พรพิสิทธิ์ เลี้ยงอยู่ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากทาง ผู้บริหารและทีมงานที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและความรู้ในด้านการจัดทำ digital content อย่างมากมายและจะได้นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น