หน้าหลัก > ข่าว > ศิษย์เก่า > เข้าร่วมโครงการ Young Technopreneru
เข้าร่วมโครงการ Young Technopreneru

admin thai
2023-08-18 10:50:15

นักศึกษาสารสนเทศศึกษาเข้าร่วมโครงการ Young Technopreneur

          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 นักศึกษาสารสนเทศศึกษา สวนสุนันทา เข้าสู่โครงการ Young Technopreneur รุ่นที่ 8 โดยวันแรกเข้ารับฟังรายละเอียดและทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับจากโครงการฯ พร้อมทั้งคำแนะนำในการก้าวกระโดด ตามรอยรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งหลังจากนี้ จะได้เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมความรู้ในการทำธุรกิจ จำนวน 36 ชม. ก่อนการนำเสนอผลงานในรอบต่อไป #สารสนเทศศึกษา สวนสุนันทา