Dek66, TCAS66, Digital Content Management, DCM SSRU, TCAS66, Information Science TCAS65, Information Science, Digital Content Management, DCM SSRU
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับนักศึกษาใหม่ 2566
เปิดรับนักศึกษาใหม่ 2566

admin thai
2023-07-07 21:00:01

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ (การจัดการดิจิทัลคอนเทนท์) เปิดรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566

รับนักเรียน ม.6 ทุกสาย เรียนเพื่อเป็นนักพัฒนาคอนเทนท์บนแพรตฟอร์มออนไลน์ 

เรียนไม่ยาก ขอแค่มีความตั้งใจ มีวินัย และความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์และพัฒนาคอนเทนท์ ก็สามารถเรียนได้

http://admission.ssru.ac.th