หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพด้านคอนเทนท์กับเทคโนเซล (เฟรย์)” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพด้านคอนเทนท์กับเทคโนเซล (เฟรย์)” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

admin thai
2023-09-18 14:27:06


สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์  

จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพด้านคอนเทนท์กับเทคโนเซล (เฟรย์)” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพด้านคอนเทนท์กับเทคโนเซล (เฟรย์)” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเสริมทักษะและการคิดอย่างสร้างสรรค์ด้านคอนเทนท์และการตลาดดิจิทัลให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และด้านสารสนเทศศึกษา ณ ห้อง 26108 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรด้าน Content Marketing และฝ่ายทรัพยากรบุคคล จาก บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้ทำความร่วมมือ (MOU) ไว้กับมหาวิทยาลัย